Shopping Cart (Login required)

Finansiell kalender

   
2017  
2 november Q3 rapport
   
2018  
8 februari Q4 rapport, Bokslutskommuniké 2017 
26 april Q1 rapport samt Årsstämma
16 juli Q2 rapport
6 november Q3 rapport
   
2019  
7 februari Q4 rapport, Bokslutskommuniké 2018